P6領袖生訓練活動 全港西方舞總冠軍
聖誕聯歡會 本校榮獲以下認證
聖誕禮 1. 優質評核管理認證
英語活動日 2. 至「營」校園認證
運動會 3. 護脊校園認證
小六交流團 北京師範大學普通話實驗基地
校慶感恩祭 劍橋小學英語考試試場
清潔日 科大世界數學測試試場
旅行日 教區福傳十大優秀獎學校